English

آب معدنی دیمه

آب معدنی دیمه - دیمه - کارخانه آب معدنی

آب‌ معدنی‌ چشمه‌ دیمه‌آب‌ معدنی‌ چشمه‌ دیمه‌آب‌ معدنی‌ چشمه‌ دیمه‌

آب معدنی دیمه

ابعاد 0/5 و 1/5 لیتری
بازدید : 303
آب معدنی دیمه
سایر محصولات آب‌ معدنی‌ چشمه‌ دیمه‌
 • آب معدنی دیمه

  آب معدنی دیمه

  سریال: 6260139900020
  31 ابعاد: پرشده در بطری های 0/5 و 1/5 لیتری با سطح مقطع دایر
  101 وزن: لیتراژ در وزن های0/5کیلو و 1/5کیلوگرمی
  79